نمونه سوال بنویسیم کلاس 5 ابتدایی

از موضوعات زیر یکی راانتخاب کرده وانشایی بنویسید 

الف- نامه ای به بهترین کسی که دوستش دارید

ب- شجاعت

ج- چگونه باشیم (ویژگیهای،اخلاقی، جسمانی ،بهداشتی ، ویژگیهای رفتاری با دیگران )

د- موضوع آزاد

جمله های زیر را کامل کنید . (1)

 

الف- وقتی آماده ی خواندن نماز می شویم ،.....................................

 

 

ب- کتاب دوست انسان است ،زیرا .................................................

 

2-      چهار صفت برای خداوند بنویسید  (1)

 

 

3-      چهار تا ضرب المثل بنویسید (2)

 

 

4- هم معنی کلمه های زیررا بنویسید (2)  

  (پژوهش..........)        (متنوع ..........)      ( جهل...............)

 

 

(ناپسند .......)         (تأ مل........)      (ملاح.........)       (ابرام .........)      (طعام ....)

 

 

5- مفرد کلمه های داده شده رابنویسید (1)  (اوایل .....)  (مسائل .......)   ( ارقام .....)  (رفقا .......)

 

 

6- جمله بسازید (2)

 

( سرزده .......................

 

( چشمه سار ............................

 

( نان،آجر..................

 

(جوینده ...............................

 

7-هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویسید (1)      ( حفظ .........)  (  نقطه ...........)    ( تنظیم ...................)

 

( راضی ..................)

 

 

8- نهاد ، گزاره ، مفعول ، فعل رادر جمله های زیر مشخص کنید (2)

 

الف- فتح خود را به سوراخ انداخت                                  

           

ب- مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می کند

              

نهاد                         

گزاره

مفعول

فعل

               

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
سعید برزگر

ممنون

azimi

خانم عالی بود