نمونه دوره درس دیکته اولی هادر تعطیلات عید نوروز

 
سلام عزیزانم :سال نو مبارک امیدوارم سال خوبی را شروع کرده باشید وبه شما خوش گذشته باشد.حالا نوبت تمرین ومرور درس ها ست
 
نمونه ای از دوره درس فارسی در طی تعطیلات نوروزی
          ۱. ده کلمه بنویس که در آخر (ــــه ) غیر ملفوظ داشته باشد .

۲. در کلمات زیر ،کدام حرف در دیگر کلمات وجود ندارد .

سار تار  - بار - کار

۳. کلمه های زیر را با هم مقایسه کن .

 خار ، خوار        مداد ، مدادها           سیاه ، سفید

۴.پنج جمله زیبا که  از طریق رادیو و تلویزیون امروز شنیدی بنویس .

۵. ده کلمه بنویس که از دو کلمه مجزاتشکیل شده اند .

۶. در کدام یک از کلمات زیر ،حرف ( ی ) صدای ( آ ) می دهد ؟ دور آن خط بکش .سپس خودت سه کلمه دیگر بنویس.

تهرانی - مردی - ایرانی - آسمانی - موسی - مرتضی - سرخی

۷. ده کلمه بنویس که در آن ها حرف ( ل ) به کار رفته باشد .

۸. در کلمات زیر حرف مشترک را مشخص کن .

مادر ، میوه ، مغز

۱۰. تعداد نقطه های هر کلمه را بنویس .

شانه - شیر خشمگین - کتاب - اندیشه - دانشگاه - پروردگار

۱۱. بیست کلمه بنویس که در آن ها یکی از حروف ( ز ، ظ ، ض ) به کار رفته باشد .

۱۲. هر کدام از کلمه های زیر، از چند حرف ساخته شده است ؟

ایران ، خربزه ، دانشمند ، تلاش ، سلسله ، اندیشمند

۱۳.ده کلمه بنویس که حروف آن ها به هم نچسبیده باشد .

۱۴. پنج کلمه بنویس که در اول ، وسط و آخر صدای مشترک داشته باشند .

۱۵. ده کلمه بنویس که در آن ـــعـــ ) به کار رفته باشد .

۱۶. ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ( ر ) باشد .

۱۷. جدول زیر را کامل کن . برای هر کدام ، پنج مورد بنویس .

    

گل

شهر

شغل

وسیله منزل

دانشمند

ورزش

           

 

 ۱۸. ده کلمه بنویس که اولین حرف آن ( س ) باشد .

۱۹. بخش چهارم درس علوم چه نام داشت.

۲۰. تعداد دندانه های هر کلمه را بنویس .

 سایبان ، سرسره ، سارا ، صابون ، باران و ...

۲۱. چند ترکیب بنویس که در آن ها کلمه ی ( خاک ) به کار رفته باشد .

۲۲. ده کلمه هم آغاز ( اول آن ها هم صدا باشد ) و هم پایان ( پایان آن ها هم صدا باشد ) بنویس .

۲۳. بیست کلمه بنویس که با هم خوانده می شوند ، مانند : بیدار بود ،

شهر زیبا ، آسمان پر ستاره ، دشت زیبا ، گیلان پر باران و ...

۲۴. ده کلمه بنویس که بیش از سه دندانه داشته باشد .

 

/ 0 نظر / 34 بازدید