آزمون واله

دانش آموزان پر تلاش پنجم حبیب در آزمون واله   فروردین 92                                        

1-آقای  بارانی

2-آقای هاشمی

3-آقای معینی

4-اقای عبدالهی

5-آقای روحینایت اسکین

6- آقای ابراهیمی

برای این عزیزان از ایزد منان موفقیت آرزومندم.

/ 0 نظر / 7 بازدید