هنر معلمی

راجرز میگوید یک معلم باید دو هنر داشته باشد:

ذهن دانش اموزان را گرسنه کند.

مطالب پیچیده را ساده کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید