تشویق کلامی به زبانهای مختلف

تشویقهوراتشویقتشویقتشویقهورا
1– تشویق قرآنی : طیب طیب الله ، احسن بارک الله
2 – تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه
3 – تشویق ترکی : یاخچی یاخچی چوخ یاخچی ، یاشا یاشا مین یاشا ، ساغل ساغل چخ ساغل
4- تشویق قزوینی:خوبس خوبس خیلی خوبس بالام جان
5 – تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه
6 – تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه ، رنده رنده پر رنده
7 – تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه
8 – تشویق اصفهانی : خبس خبس خیلی خبس
9 – تشویق یزدی : خش خش خیلی خش
10 – تشویق مازندرانی : خار خار خله خار
11 – تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ما شاالله ، چش نخوری انشاالله
12 - تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا ، باری کولا
13 – تشویق گیلانی : پیر شی برار تی قربان
14 – تشویق سیستانی و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین
15 – تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی
16 – تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون
17 – تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا
18 – تشویق لبنانی : جید جید جداً جید
19 – تشویق مصری : کمیل کمیل فوق کمیل ، جمیل جمیل فوق جمیل
20 – تشویق انگلیسی : گود گود وری گود
21 – تشویق هندی : آچاهه آچاهه بارا بارا آچاهه
22 – تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی
23-تشویق انگلیسی: )You are a good boy tiny tiny lineیوآراگودبوی تانی تانی لاین )پسر خوب ونازم به خط تو می نازم .
24– تشویق تهرانی : باری باری بارک الله ، چشم نخوری انشاالله ی
25- تشویق زنجانی:یاشایاشا چوخ یاشا
26-تشویق انگلیسی: The Mshqy good guy who wrote Paradise(دمشقی گود گای هوروت پریدایس) با مشقی که نوشتی پسر خوب بهشتی.

/ 0 نظر / 45 بازدید