امتحان جغرافیا کلاس پنجم دبستان

ردیف

سوال

بارم

1

همسایگان غربی ایران کدام یک از کشورهای زیر هستند .

الف) پاکستان و افغانستانo       ب) ترکیه و عراقo         ج) ترکیه و پاکستانo      د) ارمنستان و آذربایجانo

5/0

2

بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟

الف) قره قوم o                           ب) آرال o                    ج) جیحون o                     د)‌ سوانo

5/0

3

کدام یک از محصولات کشاورزی ایران به کشورهای دیگر صادر می شود.

الف) خرما o                              ب) گندم o                   ج) چغندر قندo                  د) پسته و خرماo

5/0

4

کارخانه های ............................................. و ................................................... و ..................................................... از صنایع مادر هستند.

75/0

5

به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند ..................................................... می گویند.

5/0

6

مواد اولیه ی صنایع پتروشیمی ...................................... و ................................. است.

1

7

کشور ترکمنستان از نظر تولید .............................. در جهان معروف است و صنایع دستی مهم آن ...................................................... است.

1

8

چرا در کوهپایه ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است؟

 

25/1

9

دو دلیل افزایش جمعیت را بنویسید.

1

10

محصول مربوط به هر استان را بنویسید.

گلستان ( ................................. )  کرمان ( ........................................... ) گیلان ( ....................................................... )

75/0

11

هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.

مرکز استان :

مهاجرت:

5/1

12

مرکز استان های زیر را بنویسید.

آذربایجانغربی( .................................) آذربایجان شرقی ( .......................................... ) فارس ( ....................................... ) گلستان (................................... )

2

13

چهار دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید .

 

2

14

مهمترین استان نفت خیز کشور ما ................................ است . پالایشگاه ................................... از پالایشگاههای مهم کشور است .

1

15

مهمترین منابع گاز ایران در کدام استانها قرار دارد.

 

5/1

16

منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

 

5/1

17

در اطراف کدام شهرهای بزرگ ایران کارخانه های زیادی به وجود آمده اند ؟

 

75/0

18

رودهای مرزی ایران و ترکمنستان را نام ببرید.

 

75/0

19

جدول زیر را کامل کنید.

 کشور آذربایجان

   د ین      زبان شهر   مهم محصول کشاورزی مهم ترین رود          

 

/ 0 نظر / 16 بازدید