پاورپوینت وتدریس درس (ای)

به نام رب 

 پاورپوینت وتدریس  درس (ای)

فعالیت ها                                                                                 

الف- فراهم کردن وسایل مورد نیاز از قبل شامل:  تصاویر وپازل مربوط به درس- آوردن میوه ی سیبونارنگی  به تعداد دانش آموزان توسط اولیا -پاورپوینت نشانه - فلش کارت ها ی درس-کارت های ترکیبات و نشانه ها - جدول الفبا ی کلاس- جدول الفبای رنگ کردنیو ترکیبات -کتاب درسی

 

ب-توزیع تصاویرو پازل مربوط به درس به  دانش آموزان و پرسش در باره ی هر تصویر

 

ج - توضیح در مورد میوه و بهداشت وتقسیم میوه ها وخوردن ان

 

د- نشان دادن پرچم رنگ وخواندن شعر پرچم  به صورت گروهی

 

ه – شعر معرفی نشانه

 

و -  فعالیت های کار با کتاب درسی و معرفی نشانه

 

ی- بعد از ترکیب نشانه با صامت های خوانده شده کلمه سازی و رو خوانی

 

تذکر: یکی از نشانه هایی که در پایه ی اول باید آموزش داده شود علامت ماضی یا مضارع استمراری است که با (می) مشخص می شود. مفهوم فعل برای دانش آموزان این پایه نامانوس است و باید به طور غیر مستقیم به آنان آموزش داده شود. یکی از بهترین راه های آموزش فعل و علامت استمرار استفاده از نمایش است 

شعر هر کسی کار خودش بار خودش آتیش به انبار خودش را بخوانید و یک فعل راگفته شود  تا دانش آموزان نمایش آن را اجرا کنند.

 

پاورپوینت درس ((ای))

 

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
شعبانی ( مامان امیرحسین اکبری)

با سلام خیلی ممنون انصافا درس سختی است خدا قوت