نمونه املاءکلاس اول(هفته اول آذر) نشانه سـ س

نمونه املاءکلاس اول(هفته چهارم آبان)  نشانه مـ  م

 

 بامداد باد آمد.

بابا بادام با آب داد.

بم باد آمد. 

آدم با ما آمد. 

بابا با داماد آمد.

 

باز خورد:            بارون دونه دونه           املات شده نمونه

/ 0 نظر / 21 بازدید