لطیفه و سر گرمی

 

معلم: شش صورت فعل « زد» رابگو؟

  شاگرد : زدم، زدی، دعوا شد

 

معلم:بگو ببینم فرق برق آسمان وبرق منزل چیست؟

شاگرد :آقا اجازه برق آسمان مجانی است ولی برق منزل پولی است.

معلم:« اگر حمید ۵ تا مداد داشته باشد و ۳ تای آن را به رضابدهد، چند تا مداد برایش می ماند؟»شاگرد:« آقا اجازه! ما حمید را نمی شناسیم وکاری هم به کارش نداریم

معلم:« دو تا حیوان دو زیست نام ببر.»
شاگرد:«قورباغه و برادرش.»

جلال:  سعید، چرا معلم شما این قدر به تخته سیاه می زند؟
سعید: خوب معلوم است! برای این که ما دانش آموزان چشم نخوریم!

معلم:« بگو ببینم! سیب زمینی از کجا پیدا شد؟»
شاگرد:« از زمانی که اولین سیب از درخت به زمین افتاد.»

معلم: «مریم! اگر هم شاگردی ات، سارا، هزار تومان به تو بدهد و
دوباره پانصد تومان دیگر هم بدهد، در مجموع چه قدر پول خواهی داشت؟»
در همین موقع سارا با عصبانیت می گوید:« اجازه! ببخشید، از کیسه خلیفه می بخشید؟! »

معلم:« چرا این قدر دیر به مدرسه آمدی؟»
شاگرد:« آقا اجازه! من داشتم خواب یک مسابقه فوتبال می دیدم. چون بازی به وقت اضافه کشید، ناچار شدم خواب بمانم تا نتیجه آن معلوم شود.»

معلم: اگر تو۲۰۰ تومن پول داشته باشی و برادرت ۵۰ تومن آن را بردارد، چه قدر پول برایت می ماند؟
شاگرد:« ۳۰۰ تومن.»
معلم با عصبانیت:« ۳۰۰ تومن؟!»
شاگرد: «چون آن قدر گریه می کنم تا پدرم ۱۵۰ تومان دیگر هم به من بدهد!»

معلم: «اگر مادرت به تو بگوید نصف پرتقال را می خواهی یا هشت شانزدهم، کدامش را انتخاب می کنی؟»
شاگرد: «نصف پرتقال را!»
معلم: «مگر نمی دانی نصف پرتقال با هشت شانزدهم پرتقال یکی است؟»
شاگرد: «چرا آقا! می دانیم، ولی پرتقالی که شانزده تکه شده باشد، قابل خوردن نیست.»

معلم: پنج تا حیوان درنده نام ببر

شاگرد : دو تا ببر 3 تا شیر !!!

معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟

شاگرد : برای اینکه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.

 

 

معلم : چرا بهترین دوست ما کتاب است؟
شاگرد : چون هر بلایی سرش در بیاوریم، صدایش در نمی آید


 

/ 0 نظر / 18 بازدید