مجموعه دیکته کلاس اول ابتدایی

 

       
   

به نام خدا

متن دیکته ی دانش آموزان کلاس اوّل ابتدایی


دیکته ی شُماره  ی  1                 

  آ ا  –   بـ ب  –  آب -

 با  – آبا  –  بابا  -

 بـ ب -  با  -  باب – 

 آب –  بابا  –  آبابا  -

 بـ ب – آب – آا –

      آبا  به زبان آذری : مادر

 

/ 1 نظر / 34503 بازدید

عالی بود