ویژگی دانش آموز نمونه

ویژگی دانش آموز نمونه

ویژگی دانش آموز نمونه به نظر ما یک دانش آموز نمونه از فرصت هایش به خوبی استفاده می کند - کار های خود را به ترتیب اهمیت برنامه ریزی می کند و پس از انجام تکلیف مدرسه فقط به تما شای تلوزیون می نشیند که برای او مفید باشد. در زندگی بزرگان و دانشمندان مطالعه کرده باشید متوجه می شوید که آنها در نوجوانی و جوانی از وقت خود به خوبی استفاده می کردند هم اهل مطالعه وعلم آموزی بودند و هم به بازی و تفریح می پرداختند. حضرت علی (ع) می فرماید: فرصت ها مانند ابر ها به سرعت می گذرند از فرصت ها به خوبی استفاده کن دانش آموز نمونه کسی است که به معلم خود احترام می گذارد و پیش از آمدن او سر کلاس حاضر شود. هنگام درس درس با دوستانش صحبت نمی کند تا حواس دیگران پرت نشود سوالات خود را به موقع و با اجازه معلم مطرح می کند تا درس را به خوبی یاد گرفته باشد. امام سجاد (ع)می فرماید:حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترامش را نگه داری در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنانش گوش فرا دهی دانش آموز خوب کسی است که با دانش آموزان مهربان باشد مثلا اگر کسی در درسی ضعیف است به او کمک کند و مراقب دانش آموز کلاس های پایین تر باشد. دانش آموز نمونه از وسایل خود مانند کیف مداد دفتر تا جایی ممکن است استفاده می کند و بی جهت آن ها را دور نمی اندازد زیرا این کار اسراف است وخدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. دانش آموز نمونه حق دیگران را رعایت نمود ه و از کارهایی مثل تقلب خود داری کند زیرا می داندتقلب باعث می شود حق دانش آموزی که زحمت کشیده اند را پایمال می کند.
/ 1 نظر / 10 بازدید
شعبانی

ممنون بسیار عالی بود