مراسم و مناسبتها

 

گرامی باد سالروز انقلاب اسلامی ایران

 

روز ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی

به میهن سرفراز ایران وآغاز دهه
فجر

یاد وخاطره

ابر مرد تازیخ
انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)

همواره جاوید وپاینده خواهد
ماند.

/ 0 نظر / 8 بازدید