واحد ها

 

واحدهای شمارش   

انسانها از گذشته تا کنون برای شمارش اشیاء از اصطلاحات زیر استفاده می کنند :

راس، واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله

سکه، واحد شمارش انواع پول فلزی

شعله، واحد شمارش لامپ ، شمع

طاقه ،واحد شمارش پارچه

عراده، واحد شمارش توپ ، تانک

فال، واحد شمارش چند عدد گردو

فروند، واحد شمارش وسیله‌ی نقلیه‌ی هوایی ، دریائی

فقره، واحد شمارش چک ، سفته ، اسناد

قبضه، واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل

 دانه ،واحد شمارش مداد گردو

انسان (شتر و درخت خرما) = نفر   

کشتی و هواپیما = فروند   

پرندگان = عدد 

خانه ، مغازه = باب 

کتاب = جلد

کاغذ = برگ

دسته های کاغذ و مقوا = بند   

پارچه و کالاهای تجاری = عدل   

پارچه ندوخته = توپ 

فشنگ = تیر   

عکس = قطعه   

اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و ...) = دانه   

شیشه و آینه = جام   

اسلحه سنگین (توپ و تانک و ....) = عراده

روزنامه و مجله = نسخه   

شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله   

گل و گیاه = دسته   

درخت و الوار = اصله 

دسته حیوانات = گله

حیوانات وحشی = قلاده   

حیوانات اهلی = رأس   

کفش = جفت   

تلویزیون، رادیو و ... = دستگاه   

فیلم، لاستیک(اشیاء مدور) = حلقه   

دکمه، قرقره = جین  

قالی، پتو = تخته    

فنجان = دست   

اشیاء رشته مانند (کمربند و .........) = رشته   

سرعت نور و صدا   

سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر 

مسافت طی شده نور در سال = سال نوری  

برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.   

سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه

اندازه گیری سرعت حرکت وسایل نقلیه  

کیلومتر بر ساعت kmh 

مایل بر ساعت milh 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید