معمای ریاضی 5 ابتدایی

معما و سرگرمی,معما,معما با جواب

پاسخ 1
اگر این سه مثلث متساوی الساقین را به این شکل در کنار هم قرار دهید در تصویر نهایی 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف وجود خواهد داشت.

 معما و سرگرمی,معما,معما با جواب

پاسخ 2

/ 0 نظر / 74 بازدید