درس 2: جمعیّت ایران جغرافی پنجم ابتدایی

2: جمعیّت ایران جغرافی پنجم ابتدایی 

 

1-        طبق آخرین آمار ، جمعیّت کشور ......................... است .

2-        جمعیّت چیست ؟

3-        دلایل افزایش جمعیّت را بنویسید ؟

4-        پر جمعیّت ترین ناحیه ی ایران کدام ناحیه است ؟

5-        چرا ناحیه ی کناره ی دریای خزرجمعیّت زیادی دارد؟

6-        در کدام ناحیه فاصله ی شهرها وروستاهاکم است ؟

7-        چرا هر چه از ناحیه ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه های البرز وزاگرس پیش برویم ، تعداد شهرها وروستا ها افزایش می یابد ؟

8-        سه شهر پر جمعیّت ایران در ناحیه ی کوهپایه ای را نام ببرید

 

پاسخنامه درس 2: جمعیّت ایران جغرافی

 

1-       بیش از 70 میلیون نفر

2-       به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

3-       اگر تعدادافرادی که متولّدمی شونداز تعدادافرادی که می میرند بیش تر باشد ،جمعیت افزایش می یابد . یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیت ، مهاجرت است .وقتی مردم برای زندگی یا کار از جایی به جای دیگر می روند ، جمعیت آن جا افزایش می یابد .

4-       ناحیه ی کناره ی دریای خزر

5-       ناحیه ی کناره ی دریای خزروسعت کمی دارد امّاجمعیت زیادی را در خود جای داده است در این ناحیه ، آب وهوا مساعد وخاک مرطوب وحاصل خیز است.بارن کافی می بارد وکشاورزی رونق بسیار دارد. به همین دلیل جمعیت زیادی در این ناحیه ساکن شده اند .

/ 0 نظر / 25 بازدید