noor

مطالب علمی مفید و آموزشی جهت دانش آموزان عزیز ومشتاقان علم

تدریس (یِ)میانجی یا کمکی

                                                                                                یکی از نشانه هایی که به دانش آموزان کلاس اول آموزش داده می شود، یای میانجی می باشد. البته ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1472 بازدید
دی 96
17 پست
آذر 96
4 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
8 پست
مرداد 94
19 پست
تیر 94
17 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
18 پست
بهمن 93
16 پست
دی 93
20 پست
آذر 93
24 پست
آبان 93
23 پست
مهر 93
24 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
21 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
30 پست
شهریور 92
28 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
26 پست
دی 91
20 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
دوم
44 پست
ترشیجات
2 پست
آموزشی
3 پست
مذهبی
2 پست
چرتکه
2 پست
حدیث
3 پست
اول
2 پست
پزشکی
4 پست
ا
1 پست
خوراکیها
1 پست
اشپزی
1 پست
کودکان
1 پست
دعا
2 پست
پرورشی
1 پست
طنز
1 پست
عکس
1 پست
طرح_درس
1 پست
روزه
1 پست
متفرقه
2 پست
معما
1 پست