فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


فعل مهم ترین بخش گزاره است که با شناسه همراه است و همه ی افعال این پنج ویژگی را با خود دارند:

توضیحات کامل در ادامه مطلب


1- شخص 2- زمان 3- گذر 4- وجه 5- معلوم و مجهول

اکنون همه ی این ویژگی ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

شخص: فعل شش شخص دارد:

اول شخص مفرد: خوردم

اول شخص جمع : خوردیم

دوم شخص مفرد: خوردی

دوم شخص جمع: خوردید

سوم شخص مفرد: خورد

سوم شخص جمع: خوردند

هیچ فعلی نیست که از این شش حالت خارج باشد؛ به جملات زیر دقت کنید :

- پدرها و مادرها فرزندان خود را بسیار دوست می دارند ( پدر ها و مادرها: سوم شخص جمع )

- چرا با وجود توانمندی های بسیاری که داری نا امید هستی؟ ( نهاد : دوم شخص مفرد است که در این جمله نهاد جدا حذف شده است ).

- نامه رسان برای پدرم نامه آورد ( نامه رسان : سوم شخص مفرد است که شناسه ندارد )

- ما جمعه ها به دیدار پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می رویم ( ما : اول شخص جمع )

- آیا خواستار برگزاری مسابقات هستید ؟ ( نهاد : دوم شخص جمع است که نهاد جدا در این جمله محذوف است )

- من از طریق مطالعه ی کتاب بر دانش خود می افزایم ( من : اول شخص مفرد )

ویژگی دوم زمان فعل است که هر فعلی سه زمان اصلی دارد

: 1- ماضی

2- مضارع

3- آینده

بخش اول ( زمان ماضی ) پنج نوع را در خود جای می دهد :


الف) ماضی ساده = بن ماضی + شناسه ی ماضی : گفتم، گفتی، گفت، گفتیم، گفتید، گفتند

ب) ماضی استمراری= می + ماضی ساده : می گفتم، می گفتی، می گفت، می گفتیم، می گفتید، می گفتند

ج) ماضی بعید= صفت مفعولی + فعل بود: گفته بودم، گفته بودی، گفته بود، گفته بودیم، گفته بودید، گفته بودند

د) ماضی التزامی= صفت مفعولی + فعل باشد: گفته باشم، گفته باشی، گفته باشد، گفته باشیم، گفته باشید، گفته باشند

ه ) ماضی نقلی = صفت مفعولی + ( ام، ای، است، ایم، اید، اند) : گفته ام، گفته ای، گفته است، گفته ایم، گفته اید، گفته اند

تمرین : اکنون به جملات زیر دقت کنید:

- زمانی که به مدرسه می رفتم تکالیفم را به خوبی انجام می دادم. ( افعال این جمله ماضی استمراری هستند )

- پیش از آنکه در آزمون شرکت کرده باشم خود را برنده یافتم. ( کرده باشم: ماضی التزامی / یافتم : ماضی ساده ) - سارا تصور کرده بود دوستانش او را فراموش کرده اند. ( کرده بود : ماضی بعید/ فراموش کرده اند: ماضی نقلی )

- دیدارمان به تاخیر افتاده است بنابراین از دلتنگی و دوری خسته شده ام. ( افتاده است : ماضی نقلی/ خسته شده ام : ماضی نقلی )

- آفتاب از پشت کوه های سر به فلک کشیده برآمد و شب تاریک را به صبح درخشان مبدل کرد. ( بر آمد : ماضی ساده / مبدل کرد : ماضی ساده )

- قمر خانم نجمه را فرستاده بود از مغازه خرید کند اما فراموش کرده بود که مغازه بسته است. ( فرستاده بود: ماضی بعید / فراموش کرده بود : ماضی بعید / بسته است : ماضی نقلی )

- او با تلاش فراوان فرزندش را راهنمایی می کرد و برایش دلسوزی می کرد اما فرزند به جای آنکه از راهنمایی ها کمک گرفته باشد آنها را بی اهمیت تلقی می کرد. ( راهنمایی می کرد: ماضی استمراری/ دلسوزی می کرد : ماضی استمراری/ کمک گرفته باشد : ماضی التزامی / تلقی می کرد: ماضی استمراری )

اکنون می خواهیم بدانیم کاربرد هریک از این افعال چگونه است :

فعل ماضی ساده : برای بیان کاری است که به طور کامل در گذشته انجام گرفته است مانند : دانش آموزان به طور منظم صف کشیدند و وارد کلاس شدند.

فعل ماضی استمراری : دو کاربرد دارد :

الف ) برای بیان کاری که در گذشته به طور پیوسته ادامه داشته است مانند : ( در دورانی که به مدرسه می رفتیم برای شاگرد ممتاز شدن تلاش می کردیم.)

ب ) برای بیان کاری که در گذشته بارها تکرار شده است مانند : (هر بار که به پارک می رفتیم پدر با ما توپ بازی می کرد.)

فعل ماضی بعید : برای بیان کاری که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است مانند : ( وقتی به مدرسه رسیدم زنگ مدرسه خورده بود )

ماضی التزامی : برای بیان کاری در گذشته که همراه احتمال و آرزو و الزام است مانند : - شاید دوستم امروز از دستم ناراحت شده باشد. - باید او از رفتار زشتش پشیمان شده باشد. - کاش آرزوی او برآورده شده باشد.

ماضی نقلی : دو کاربرد دارد :

الف ) برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر ونتیجه ی آن مورد نظر است مانند: باغبان در طول این مدت در باغچه گل های زیادی را پرورش داده است .

ب ) برای بیان کاری که گوینده شاهد آن نبوده است و حالت نقل قول دارد : در رودبار زلزله آمده و تعداد زیادی را کشته است .

ماضی مستمر : ( این نوع ماضی در بین آن دسته های پنج گانه نبود اما در این جا کاربردش را مطرح می کنیم ) برای بیان کاری که در گذشته همزمان با کاری دیگر صورت گرفته است مانند: داشتیم می رفتیم که پدر آمد.

تست : کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) ما به از خانه خارج شده بودیم که مهمان آمد ---> خارج شده بودیم : ماضی استمراری

ب ) شاید علی در مسابقه برنده شده باشد ---> برنده شده باشد : ماضی نقلی

ج ) او پیوسته دعا می خواند---> دعا می خواند : ماضی التزامی

د ) پدر برای کودکش اسباب بازی خرید ---> خرید : ماضی ساده


برچسب‌ها: آموزش دروس پنجم


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پنجم ابتدایی


تاريخ : ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ | ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : ariashokooh | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.