فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.     

               تبدیل واحد ها در ریاضی ابتدایی

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم                                 .
یک متر = 100 سانتی
متر
برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.
برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.
یک متر = 1000 میلی                    
متر
برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.
یک سانتی متر = 10
میلی مت                                           ر
برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم. ·
یک هکتار = 10000 متر
مربع
برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل مترمربع به هکتار
عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم. ·

یک کیلومتر = 1000 متر
برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سی سی
برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سانتی متر
مکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم. · یک سی سی = 30 قطره
برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. · یک مترمکعب = 1000 لیتر
برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک مترمکعب= 1000000                        
سانتی متر مکعببرای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلو متر مربع= 1000000
متر مربع
برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.
یک کیلو متر مربع= 100
هکتار

برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم .                 نویسنده :آریاشکوه جمعه 12 بهمن 91موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پنجم ابتدایی


تاريخ : ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ | ٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : ariashokooh | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.