آموزش اعداد

نمایش اعداد با استفاده از تصویر و چوب خط برای کودکان بافل

exe  = نوع فایل 

 

حجم زیپ شده فایل  exe  برابر   ۲,۴۰۵   کیلوبایت

دانلود